BAN QUẢN LÝ CÁC DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TỈNH CAO BẰNG

http://pacbo.vn


ĐẢNG BỘ SỞ VHTTDL TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN MỚI BAN HÀNH VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 29/9/2021, Đảng bộ Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt 01/2021) và triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
z2806020188234 3455ebd56ee8c54d8714eb15d8dc9cdd

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Cấp ủy Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể thuộc Sở: Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên.
 

Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản mới ban hành, trú trọng triển khai các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực như: Quán triệt nội dung Chương trình số 08-CTr/TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư.

Tại buổi học tập, Đồng chí Sầm Việt An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, quán triệt học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc; Các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đúng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể về việc học tập và làm theo Bác.

Thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Sau Hội nghị cấp Đảng bộ Sở, các Chi bộ trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai việc học tập, quan triệt các văn bản mà Trung ương và Tỉnh mới ban hành gắn với Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chi tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, thực hiện bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, kế hoạch phấn đấu “làm theo” của cá nhân phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát chương trình hành động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả bài viết: BQL các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh

Nguồn tin: BQL các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây