Hội thảo khoa học “55 năm ngày Bác đi xa - 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2024)”

Thứ ba - 18/06/2024 10:56
Sáng ngày 18/6/2024 tại Nhà chiếu phim quốc tế thuộc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Hội thảo khoa học “55 năm ngày Bác đi xa - 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2024)”.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện và tham gia điều hành của các đồng chí: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ths. Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, các bài tham luận, các ý kiến đóng góp tích cực của quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo, nhân viên từng làm việc tại Khu di tích và các đồng nghiệp trong lĩnh vực di sản văn hóa trên cả nước.

Trong bài phát biểu khai mạc, TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Khu di tích là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc nên nơi đây mang những nét đặc thù riêng biệt: Công tác bảo tồn di tích được thực hiện trong điều kiện là một kho mở, vừa làm công tác bảo quản giữ gìn, vừa phát huy giá trị. Nằm trong không gian Cụm di tích lịch sử văn hoá Ba Đình, Khu di tích thu hút một số lượng lớn khách tham quan trong nước và quốc tế. Do đó, các di tích, tài liệu hiện vật luôn phải chịu áp lực trực tiếp của môi trường khí hậu tự nhiên và ảnh hưởng gián tiếp của tác nhân con người. Đó là những khó khăn, thách thức của Khu di tích trong việc giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn và phát huy di sản của Bác Hồ.

z5549300252811 8d06e29f9c03478403900c26c08710af
TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh rằng: Hội thảo “55 năm ngày Bác đi xa - 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2024)” là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Đây là dịp để chúng ta đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, các đơn vị quản lý, các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn sâu để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá quốc gia đặc biệt này; để tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan toả mạnh mẽ, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn.

z5549300473761 6e04fc72290f05eefc89ad7c4ba7395e
Ths. Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thông qua Báo cáo đề dẫn Hội thảo

Hội thảo đã đề cập tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề quan trọng sau:

  • Phần I: Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;
  • Phần II: 55 năm bảo tồn di sản Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;
  • Phần III: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với công tác phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Sau hơn 03 giờ đồng hồ sôi nổi thảo luận, Hội thảo đã làm sáng tỏ mục tiêu, yêu cầu và nội dung đề ra, Ban tổ chức Hội thảo đã tổng kết một số vấn đề chính được các báo cáo nêu ra và thảo luận tại Hội thảo như sau:

Một là: Với tinh thần khoa học nghiêm túc và sự hợp tác chặt chẽ, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 55 bài tham luận gửi đến tham gia Hội thảo và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo. Đặc biệt, Hội thảo này, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, từ các vị giáo sư đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các nhà khoa học trẻ tuổi thuộc nhiều cơ quan khác nhau, tuy có khoảng cách xa về tuổi tác và kinh nghiệm nghiên cứu nhưng lại có chung một tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hai là: Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã ghi nhận, đánh giá cao công tác bảo tồn các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phó. 55 năm qua, tập thể viên chức, người lao động Khu Di tích đã đoàn kết, tận tụy, nỗ lực cao nhất để bảo tồn nguyên vẹn các di tích, tài liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi này. Có thể khẳng định đây là một trong số ít các di tích trong cả nước giữ gìn được sự toàn vẹn nguyên gốc, hạn chế đến mức thấp nhất mọi tác động ảnh hưởng từ môi trường, hoàn cảnh xã hội và con người và đã trở thành “địa chỉ đỏ”, thành trường học thực tiễn, sinh động để học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là: Hầu hết các báo cáo đã có sự liên hệ với đặc điểm tình hình thực tiễn hiện nay của công tác bảo quản, kiểm kê, sưu tầm tài liệu, hiện vật, chỉnh lý trưng bày, công tác phát huy giá trị Khu Di tích Phủ Chủ tịch, công tác phối hợp trưng bày triển lãm chuyên đề với các đơn vị tại các tỉnh thành. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hết sức cụ thể, thiết thực, có tính thuyết phục cao. Đó là cần chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày triển lãm và tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi đối tượng khách tham quan.

Bốn là: Ban Tổ chức Hội thảo đánh giá: các báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội thảo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và có chất lượng, cùng với những suy nghĩ, đề xuất với tinh thần trách nhiệm cao đã đem đến cho Hội thảo nhiều thông tin khoa học mới, thể hiện cách tiếp cận mới, tư duy khoa học sáng tạo, góp phần làm sáng tỏ mục tiêu, yêu cầu và nội dung của hội thảo hôm nay.

Năm là: Nhiều báo cáo đã đề cập trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới vào công tác bảo quản, phát huy giá trị Khu Di tích Phủ Chủ tịch là hết sức quan trọng và vô cùng cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng khách tham quan. Để qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Sáu là: Tiếp tục phát huy giá trị của Khu Di tích, là “điểm đến”, “điểm nhấn” chính trị - văn hóa trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam của lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động, góp phần thực hiện tốt hơn nữa Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài nhằm lan tỏa các giá trị di sản Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế.

Hội thảo khoa học “55 ngày Bác đi xa – 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc của Người, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; 70 năm Bác về ở và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch và 15 năm Khu Di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt (2009 - 2024)./.

z5549300563695 b1afa936d8cf52cf44237b8fcb5f19dd
GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo
z5549688836130 c34c85c8d46936ea7b56d951c21a6bab
Hoạt động trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Hội thảo

Tác giả bài viết: Phòng BTDT&TTTL

Nguồn tin: BQL các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây