Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

Lời Bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam

 •   20/06/2022 11:15:09 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trang bìa tác phẩm Nhật ký trong tù (Nguồn: BTLSQG)

“Nhật ký trong tù” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh trong lòng dịch giả nước ngoài

 •   25/04/2022 08:04:44 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất mà riêng trong sự nghiệp thơ ca, Người có đóng góp đặc biệt trong việc truyền cảm hứng cho không chỉ người dân trong nước mà cả nhân dân thế giới, nhất là các chiến sĩ cách mạng và những người yêu chuộng hòa bình.
Báo Le Paria số 2 trang 1 ra ngày 1/5/1922 đăng bài của tác giả Nguyễn Ái Quốc. Tài liệu do Trung tâm lưu trữ Quốc gia Pháp tại Aix-en Provence (ANOM) cung cấp.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và báo Người cùng khổ (Le Paria)

 •   08/04/2022 12:26:30 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Ðầu tháng 2/1922, Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Algeria, Tunisia, Maroc, Madagascar ở Paris họp bàn và cùng nhau lập ra Hội hợp tác người cùng khổ, đóng cổ phần để ra một ấn phẩm báo chí thật sự của các thuộc địa bằng tiếng Pháp. Như Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh khẳng định: Ðây chính là “một luồng gió mới thổi đến nhân dân các nước bị áp bức”.
Valy mây

Hành trang về nước của Bác

 •   26/01/2022 01:20:43 PM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
CHIẾN THẮNG ĐÔNG KHÊ, THẮNG LỢI MỞ MÀN CỦA CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG NĂM 1950

CHIẾN THẮNG ĐÔNG KHÊ, THẮNG LỢI MỞ MÀN CỦA CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG NĂM 1950

 •   18/09/2021 10:01:34 AM
 •   Đã xem: 14138
 •   Phản hồi: 0
Lịch sử ghi dấu 71 năm trước (9/1950 - 9/2021), trên quê hương cách mạng Cao Bằng,… Đúng 6 giờ sáng ngày 16/9/1950, quân ta bắt đầu tiến công cụm cứ điểm Đông Khê, mở màn chiến dịch Lê Hồng Phong II, tức chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Chiến dịch đánh dấu bước ngoặt quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam.
ảnh minh họa

Kỷ niệm 76 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

 •   01/09/2021 11:02:29 AM
 •   Đã xem: 1183
 •   Phản hồi: 0
Tranh: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí cán bộ cách mạng dự bữa cơm tết tại gia đình ông Lý Quốc Súng, ngày 28/01/1941 (02/Giêng/Tân tỵ) - Tư liệu trưng bày

BỮA CƠM TÂN NIÊN ĐÓN BÁC HỒ, XUÂN TÂN TỴ 1941

 •   19/02/2021 03:07:45 PM
 •   Đã xem: 1352
 •   Phản hồi: 0
Bác Hồ về Pác Bó, Cao Bằng (ngày 28/1/1941). Tranh: Trịnh Phòng

Chọn Cao Bằng về nước - một quyết định sáng suốt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

 •   22/01/2021 03:33:10 PM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0
Sau khi đã nắm chắc con đường giải phóng dân tộc, sáng lập được chính Đảng lãnh đạo cách mạng - Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khát khao trở về Tổ quốc. Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18/2/1930, Người đã viết: ''Hai lần tôi thử về Việt Nam nhưng phải quay trở lại. Mật thám và cảnh sát ở biên giới rất cảnh giác, đặc biệt là từ khi có vụ Việt Nam Quốc dân Đảng”. Nên thời cơ ''đột nội'' chưa đến với Người. Sau đó hoạt động của Người lại có những bước thăng trầm ngoài mong đợi.
Bác Hồ làm việc tại Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng). Tranh: Trịnh Phòng

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo thí điểm Việt Minh

 •   22/01/2021 12:02:34 PM
 •   Đã xem: 708
 •   Phản hồi: 0
 Trong quá trình tìm đường cứu nước, vừa học tập, nghiên cứu, khảo nghiệm ở các châu lục trên thế giới, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu những luận điểm về chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong đó có luận điểm: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

NIỀM VUI CỦA HOA BJOÓC CÀ

 •   03/11/2020 12:37:01 AM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
THÔNG ĐIỆP BÁC HỒ TRÊN ĐỈNH NÚI BÁO ĐÔNG

THÔNG ĐIỆP BÁC HỒ TRÊN ĐỈNH NÚI BÁO ĐÔNG

 •   30/06/2020 05:09:04 PM
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tại lán Khuổi Nặm (Pác Bó)

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (5/1941) ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945)

 •   31/07/2019 07:45:42 PM
 •   Đã xem: 22830
 •   Phản hồi: 0
87 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích. Cách mang Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện quan trọng, tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và chấm dứt chế độ quân chủ hàng nghìn năm trên đất nước ta. Thành công của Cách mạng Tháng Tám có nhiều nguyên nhân mà trước hết thuộc về sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị Cách mạng Tháng Tám 1945, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng diễn ra tháng 5/1941, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc có vai trò và ý nghĩa đặc biệt to lớn. Bài viết này phân tích rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong Hội nghị Trung ương 8, từ đó cho thấy tầm vóc trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Người giúp cho Đảng kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa cách mạng Việt Nam phát triển phù hợp với quỹ đạo vận động của thời đại. Khả năng thâu tóm được những thời cơ, vận hội, kịp thời điều chỉnh, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược một cách linh hoạt, sáng tạo khi tình hình thay đổi để tạo bước ngoặt quyết định thắng lợi cách mạng là bài học kinh nghiệm để Đảng ta hôm nay tiếp tục quán triệt và vận dụng trong công cuộc đổi mới.
Bác Hồ với đại biểu phụ nữ vùng cao (tháng 9/1960). Ảnh tư liệu

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

 •   23/11/2018 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 1081
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, làm cách mạng mà không giải phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng.

Cách mạng Tháng Mười Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   02/05/2017 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 650
 •   Phản hồi: 0
Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, đánh dấu sự thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở nước Nga. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác - Lê-nin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình. Cũng từ đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo đó ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ, PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN

 •   02/05/2017 06:53:00 PM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà văn hoá lớn của thế giới, cũng đồng thời là nhà giáo, người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới của Việt Nam. Đúng như Nghị quyết UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.
Bác Hồ và Bác Tôn gặp gỡ một số đại biểu tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt tháng 3-1951

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM ( 18/11/1930)

 •   02/05/2017 06:52:00 PM
 •   Đã xem: 1544
 •   Phản hồi: 0
Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng. Cách mạng muốn thành công phải có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng xã hội mới. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân tộc thành một khối. Đoàn kết dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây