ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH CAO BẰNG TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA, BÁO CÔNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2021)

Thứ tư - 19/05/2021 11:26
Sáng ngày 19/5/2021, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đoàn Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác về những kết quả đã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra và báo cáo với Bác về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Cao Bằng.
ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH CAO BẰNG TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA, BÁO CÔNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2021)

Sáng ngày 19/5/2021, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đoàn Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác về những kết quả đã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra và báo cáo với Bác về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Cao Bằng.

 Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, long trọng, đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021); đoàn Đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và sự tri ân sâu sắc đến các bậc tiên liệt đã quên mình vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc. Cùng ôn lại lịch sử 80 năm trước, trên quê hương cách mạng Cao Bằng đã viết tiếp trang sử hào hùng vẻ vang của nhân dân đất nước. Cao Bằng là nơi vinh dự được đón Bác sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại Cao Bằng, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của cách mạng Việt Nam; sáng lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19/5/1941), một trong những nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945; chỉ đạo xuất bản báo Việt Nam Độc lập; ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay; chỉ đạo triển khai các đội quân Nam tiến, Đông tiến, Tây tiến để mở rộng căn cứ địa cách mạng; trực tiếp mở các lớp huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ, biên soạn, biên dịch nhiều tài liệu chính trị, quân sự, sáng tác nhiều tác phẩm thơ, ca cách mạng… Từ nơi đây, ngọn lửa cách mạng đã được nhen lên, bùng cháy lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước, trở thành bão lửa cách mạng phá tan xiềng xích nô lệ của Thực dân, Phong kiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á….

Trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021); Sơ kết 05 năm (2016 – 2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng về ngày hội lớn của toàn dân, Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước anh linh của Người, đoàn Đại biểu đã báo cáo đến Bác những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa,… toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong năm 2020, song tỉnh nhà đã phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Cao Bằng đã hoàn thành hai “nhiệm vụ kép”: Vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố đạt kết quả tốt; vừa phòng, chống có hiệu quả với đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt… Đồng thời, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng thành kính báo cáo với Bác: Toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản việc chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đang sẵn sàng cho ngày hội lớn và quyết tâm phấn đấu với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, sớm nhất, đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm; đồng thời sẽ lựa chọn bầu đủ những người tiêu biểu, xứng đáng tham gia các cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần cùng cả nước tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Đoàn đại biểu xin hứa: Nguyện đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh “gương mẫu”, “đi đầu” như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, xứng đáng với niềm tin của Đảng và truyền thống tốt đẹp trên quê hương cội nguồn cách mạng./.

Một số hình ảnh đoàn Đại biểu tại buổi lễ dâng hương, dâng hoa, báo công

Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/5/2021 – Nguồn BQL)

Tác giả bài viết: Phòng Bảo tồn di tích và Thông tin tư liệu - BQL

Nguồn tin: Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây